Niektóre projekty i realizacje

Projekt koncepcyjny brał udział w konkursie w 2005r.