Niektóre projekty i realizacje

Realizacja Adaptacja budynku kina na potrzeby MBP wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego 2010 w kat. rewitalizacja.