Niektóre projekty i realizacje

Wykonany program funkcjonalno-użytkowy uwzględniał ten kompleks jako element nowotworzonego szlaku turystycznego o transgranicznym charakterze będącego świadectwem wspólnoty dziedzictwa kulturalnego, gospodarczego i społecznego regionu. Skansen pomyślany został jako zespół 3 drewnianych obiektów zabytkowych przeniesionych tutaj z innych regionów Wisły przez które poprowadzona została multimedialna ścieżka ekspozycyjna. Obecnie w trakcie realizacji.